Aktuální možnosti dotací

Dotace na solární systémy

Solární systémy navrhujeme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

Instalací solárního systému získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité.

Uveďme ty základní a obecné:

Solární systém na přípravu teplé vody                                              dotace až 38 500 Kč
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění                          dotace až 55 000 Kč
Rozšíření stávajícího solárního systému                                          dotace až 16 500 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku                                    dotace až 5 000 Kč
Dotační bonus při kombinaci s Kotlíkovou dotací                           dotace 20 000 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy

Solární systém na přípravu teplé vody                                               dotace až 15 000 Kč/b.j.
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění                           dotace až 15 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku                                     jako způsobilé výdaje

Dotační program Kotlíkové dotace
Součásti solárního systému jsou způsobilými výdaji spolu s výdaji na nový zdroj tepla

Více informací na Zelená úsporám: